Begyndere, der ikke er godkendt til soloflyvning, må ikke flyve uden instruktør.

Der må kun benyttes de P & T godkendte frekvenser.

Husk altid at kontrollere, at der ikke flyves på parallelkanaler (Klemmer) (Gælder ikke 2,4 GHz)

Piloter som flyver skal stå samlet i pilotfeltet (blåt felt).

Flyvning skal foregå reglementeret. Det røde skraverede område må ikke overflyves. (Klubhus, parkering, mm.)

Miljølovgivning vedrørende støj mv. skal overholdes.

Medlemmer har medlemspligt af Modelflyvning Denmark.

Flyvningen skal forgå så du ikke er til fare for dig selv eller andre

Vigepligtsreglen omhandlende ”full size” luftfartøjer kontra rc modelfly er gældende. Modelfly skal ALTID vige for ”full size” fartøjer

Min. alder for flyvning i klubben er 10 år

Der må ikke være løsgående hunde

Regler for helikopterpiloter i Toftlund modelflyveklub

Nybegynder må kun flyve hvis der er en helikopter instruktør på pladsen og at denne har gennemgået helikopteren for fejl og mangler inden flyvning

Nybegynder skal hover i helikopter området og flyvningen må ikke overstige 2 meter

Der skal gives besked til evt. piloter der står i pilotfelt at ´der startes i hover området

I særlige tilfalde kan helikopter området flyttes til et andet sted på banen. Tal med tilstedeværende instruktør

Pre-flight check

Toftlund modelflyveklub ”huske” liste for især førstegangs flyvning

Kontrol om hængsler er forsvarligt monteret

Kontrol af alle link forbindelser er sikret

Kontrol af at servoer og links er fastgjort og uden fejl

Kontrol af alle limninger om de er forsvarlige

Kontrol af tyngdepunkt er korrekt uden brændstof

Kontrol af alle trim er i korrekt position

Test af alle funktionens funktionalitet og korrekt funktion

(ror bevæger sig i rigtige vej osv.)

Kontrol af motorfundament er korrekt fastgjort

Kontrol af propel er fastgjort og uden skader

Kontrol af radio og frekvens med rækkevidde test

Før tænding af radiostyringsanlæg, skal der sikres at frekvensen er fri, og der skal indhentes frekvensklemme. (Gælder ikke 2,4 GHz)

Motortest. Piloten må ikke sidde foran modellen når der laves motortest. Ej heller må denne peg mod andre

Der henvises i øvrigt til regler for fastvinget fly og til luftfartsloven

Klubhåndbog hos MDK (Klik)

Aktivitets kalender (Klik)

TMK er sponsereret af: 

Læs artiklen i Ugeavisen  

Logo Friluftsrådet støttet af Udlodningsmidler til Friluftsliv

Toftlund Maskinfabrik A/S

Hjem

Land og Fritid - Foder og artikler til dyr, friluft og fritid

Møde os på